Varnost dela pri groznjah v kmetijstvu

Vsak lastnik, ki opravlja posle, v katerih obstaja nevarnost eksplozije, mora izpolniti dokument o zaščiti pred eksplozijo. Takšna zahteva izhaja predvsem iz Uredbe, ki je zakon ministra za gospodarstvo, knjigo in socialno metodo z dne 8. julija 2010 o minimalnih zahtevah za zaupanje in higieno pri delu zaposlenih v delovnih razredih, v katerih lahko pride do eksplozivne atmosfere (Journal of Laws Št. 138, točka 931.

Hkrati je treba opozoriti, da je to obveznost v svojem zakonu uvedla tako imenovana direktiva o novih rešitvah, tj. ATEX137.Dokument o protieksplozijski zaščiti mora obstajati pred začetkom operacij. V primeru, da se delovno mesto ali posoda, potrebna za delovanje dela, na poseben način spremenijo (razširijo ali preoblikujejo, je treba tak dokument pregledati.Osnovni namen ustvarjanja takšnih pisem je predvsem vreden zaposlenih, ki sedijo na potencialno eksplozivnih območjih. Ta dokument naj bi delodajalce spodbudil k preprečevanju štetja eksplozivnih atmosfer. Njegov namen je preprečiti eksplozijo.Dokument, ki varuje delovno mesto od začetka, mora biti sestavljen tam, kjer obstaja možnost eksplozivne atmosfere v smislu dela, za dokaz, če obstajajo snovi, kot je mešanica kisika z vnetljivimi prahi, praški, tekočinami, plini ali hlapi.Dokument o protieksplozijski zaščiti mora vsebovati podatke, kot so:- splošne informacije, v katere je treba vključiti izjave, in poleg tega tudi roki za protieksplozijsko listino,- podrobne informacije, na podlagi katerih se oblikuje ocena nevarnosti in eksplozijskega tveganja, načini za preprečevanje in preprečevanje takšne eksplozije, zaščita pred njenimi vplivi,- dodatne informacije, kot so poročila, potrdila.Na obali je treba omeniti, da je dokument, ki je zavaroval delovno mesto pred začetkom, združen z analizo tveganja.