Subvencije za razvoj podjetja od 2015

Noseènost, sreèen porod in poznej¹e vzgoje otroka so najbolj ugodna obdobja, ko ste vsakega posameznika. Prihodnje matere se veselijo dneva, ko bodo sli¹ale srèni utrip zarodka. Potem je za njih znak, da se otrokov razvoj odvija v èudoviti smeri in jih na jasen naèin opozarja, da svoje prihodnje ljubljene potomce nosijo pod srcem. Drage bodoèe matere, ne izpostavljajte se stresu, èe zdravnik pri prvem ultrazvoku ni sli¹al srènega utripa va¹ega otroka. V zgodnjih fazah fetalnega razvoja so spremembe zelo enostavne, praktièno èez noè, prvi srèni utrip pa se sli¹i na 21. dan noseènosti.

Na zaèetku otrokovo srce ne spominja na organ, ki nam je znan. V zgodnjih fazah fetalnega razvoja je to le vrsta cevi, ki èrpa kri. Medtem bo pribli¾no 14. teden noseènosti na koncu (vse 6 mm pomembno, da bo otrokovo srce pomembno (vse 6 mm, da bo pomembno, da jih registriramo pri ultrazvoènih pregledih. Na ¾alost bo ¹e vedno premajhna, da bi lahko priznala njen dober razvoj. Da bi pravilno ocenili razvoj otrokovega srca, bo treba poèakati do 20 tednov noseènosti, èe srce nerojenega otroka dose¾e velikost 20 mm.

Èe ¾elite sli¹ati utripanje srca, bo mogoèe ¾e okoli 11. tedna noseènosti, vendar le s pomoèjo specializirane opreme, ki obstaja v stanovanju, pretoèiti pretok krvi v zvok. Vendar pa je pravilen utrip srca z uporabo stetoskopa dodaten ¹ele po prehodu 18. tedna noseènosti. To je vredno èakati na to stopnjo - nikoli ne boste pozabili svojega prvega bodoèega srènega utripa.

V celotni noseènosti kri ploda ni dosegla pljuè otroka. Tako je bil znak za otrokovo delo, da ne samo uro za lastno dihanje, ampak se mora osredotoèiti na pravilen razvoj organov. Tako se bo otrokovo srce razvilo v èasu poroda. Iz tega elementa bo ves èas na voljo poslu¹anje srènega utripa zarodka. Vse kar morate storiti je, da ne¾no nanesete uho na otrokove prsi.