Rezkanje cnc 3d

Glavni namen obdelave napak je oblikovanje in velikost ter hrapavost drugih vrst kovinskih izdelkov z odstranitvijo odveène snovi, ki se navadno imenuje prevelika. Trenutno je cnc rezkanje, ki se uporablja v podjetjih, med najbolj priljubljenimi vrstami obdelave.

Na splo¹no se obdelava lahko porabi za obdelavo in erozijsko obdelavo. Za obdelavo lahko med drugim vkljuèimo tudi strojno obdelavo èipov. Pravzaprav lahko na to ¹tevilko med drugim vkljuèimo operacijo, imenovano mletje. Vredno je vedeti, da orodje med to obdelavo veèinoma opravlja rotacijsko gibanje. In odvisno od naprave, na kateri delamo, je gotovo, da orodje lahko izvaja tudi gibanje. In najpogosteje se ugotovi, da je obdelovalni kos ravno gibanje krme. Spomnimo se, da se naprava, na kateri delujemo, imenuje rezkalni stroj. Trenutno je na trgu veliko vrst rezkalnih strojev. Lahko jim dodamo tudi mizne stroje, poleg tega pa tudi konzolne rezkalne stroje, ki med drugim vkljuèujejo vertikalne in horizontalne kantne rezkalne stroje ter vertikalne konzolne rezkalne stroje s torzijsko glavo. Razlikujemo tudi radialne in revolverske rezkalne stroje, kot tudi centrirne stroje, kopirne stroje in posebne rezkalne stroje.

Pri doloèanju obdelave kovinskega materiala morate najprej izbrati pravo vrsto obdelave. Obstaja izjemno pomembna prisotnost, saj moramo glede na strukturo va¹ih izdelkov izbrati dobre parametre njene obdelave.