Rdeei lasje

Moj bratranec ima rad, da se zabava s svojimi lasmi, lahko ga nenehno mazite, èesate in si ga izmi¹ljate. Pravzaprav se absorbira v njej, da bi si ¾eleli, da bi vse izgledalo èudovito, lahko naredimo eno pletenico ducat ali veèkrat, vse naenkrat obleèejo lase ali zatièe na njih. Za njih ceni najveè ¹olske produkcije in formacije. Njena nedavna kreacija Princess Joke je bila izvirna in ¾elela bi popolno prièesko in obleko. Mama je po ¹tevilu naroèil prepletala veliko pletenic z loki. Èez trenutek je ta ljubka enajstletnica rekla ne, ne, ne ¹e enkrat. Izgledal bom lep¹e v kljuèavnicah .... in zaèelo se je. Poleg polaganja pol ure snemanja. Izgledala je èudovito kot velika princesa. ©ele takrat, ko so gostje s princesami premislili dovolj hitro. Ne skrbi, da je minilo skoraj dve uri od zaèetka spoznavanja spektakla. Nenadoma ... popolnoma spremenila idejo, in v njenem govoru je zvenel skoraj toliko "nieeee, ne maram, ne spomnim nièesar na aristokrata, kaj je visoka njena slu¾abnica". Izumila je novo prièesko, ki se je v obliki razsute koke privezala za lase. Na poroki, seveda, kot je dejala zgoraj, imamo zdaj spretnost, da ji pripnemo lase, tako da je zadnji hkrati ¹el ¹e posebej hitro. Njena mama je bila po eni strani pripravljena v dvajsetih minutah.