Razvoj noseenosti je 19 tednov

Prvi koraki noseènosti so za otroka najpomembnej¹i. To je zato, ker vse organe in ¾ivljenjske razse¾nosti rastejo, v naslednjih mesecih stanja druge ¾enske, otrok praktièno raste. Ni èudno, da zdravniki bodoèim materam opozarjajo, da bi v zadnjih osnovnih èasih mojega blagoslovljenega stanja veliko skrbel o sebi, poskusil ne boleti in ne zdraviti z moènimi drogami, ki bi lahko trajno po¹kodovale mojega otroka. Vendar pa je znano, da je zapustitev hi¹e 9 mesecev te¾ka, prehlad in prehlad, zlasti med sezono solsticija in tudi ob moènih hormonskih spremembah v ¾enskem sistemu, je te¾ko odstraniti.

Prviè, ne panike, ko opazite, da ste med noseènostjo prehladili. Pri rahlem mrazu se bo moja mama zelo uèinkovito obna¹ala, ni potrebe po zdravni¹ki intervenciji. Vedno bodite pozorni na to, da se v glavnem ¹tirimeseènem obdobju odloèite za sredstva, ki so zelo neprimerna. V tak¹nih oblikah je vredno zaupati starim, uèinkovitim slogom za mraz na¹ih babic. Èaj z limono, medom in malinovim sokom ter èebulnim in èesnovim sirupom (kljub temu, da je izredno slab, saj ne bo ¹kodoval plodu in nam bo pomagal, mraz pa bo prehodil tedensko.

Po drugi strani pa morate med noseènostjo prehladu spo¹tovati veliko veè kot v hladnem obdobju pred noseènostjo. Èe se lahko rahlo mrazenje in izcedek iz nosu med noseènostjo ozdravi z babièinimi metodami, bo s pljuènico (ki je veliko bolj nestrpna, ko je na¹a moè zelo omejena z vrtenjem razpolo¾enja in hormonov te¾je.

Èe pride do te¾avnega izcedka iz nosu med noseènostjo, bo zelo prijazen pristop za pripravo inhalacij iz vode z okusom domaèe soli ali kapljic ¾elodca, mete, kamilice ali sivke. Pogosto raztrgam nos, tako da ne dovolim, da bi izloèanje izteklo v moje ¾ivljenje, in uporabljena tkiva zavr¾em. Prav tako lahko dobite kapljice za nos, ki ote¾ijo nos, zato je bolj za¾eleno, da se zadnje pripravi z uèenjem o otrocih, ker so bolj obèutljivi. Vendar ne pozabite, da jim ne podarite veè kot 3 dni.