Prosti pretok blaga na notranjem trgu eu

Temeljne predpostavke Evropske skupnosti

https://pro-tin.eu/si/Promagnetin - Magnetni vložki za boj proti bolečini!

Natančen odgovor na vprašanje "kaj je certifikat CE?" je odvisen od razlage osnovnih načel delovanja Evropske unije. Kaže, da so vsebina njenega dela tri načela: prosti pretok blaga, zavest in kapital. Da bi ustvarile zgornja načela, so se države članice EU odločile odstraniti vse ovire za trgovino znotraj Skupnosti in se dodatno sporazumele o skupnem političnem sporazumu s partnerji, ki niso članice EU. Kot rezultat tega je bil na trgu skupnosti ustvarjen prostor za izmenjavo, ki ustreza položaju v državnem merilu. Pridobil si je družbo enotnega lokalnega trga ali skupnega trga.

Skupni lokalni trg in trženje izdelkov

Ena največjih težav, povezanih s trgovino med državami, so nacionalne zahteve za kakovost in varnost izdelkov. Vse države so imele nova pravila in količine, ki so se od države do države zelo razlikovale. Proizvajalec, ki je moral svoje učinke prodati v prihodnjih državah, je moral vsakič izpolnjevati različne zahteve. Za odpravo trgovinskih težav je bilo treba te razlike odpraviti. Standardov, povezanih z nakupom izdelkov, ni bilo mogoče odpraviti. Zato je edina rešitev postala poenotenje delov v celotni skupnosti, tako da je bila trgovina odvisna od teh individualnih zahtev.

Na začetni stopnji so poskušali urediti predpise EU glede na kakovost učinkov in izdelkov. Ta pristop je bil zaradi visoke stopnje zapletenosti in zamudnih procesov sproščen.

Rešitev je bila ustvariti poenostavljen pristop k tehničnemu usklajevanju. Za eno skupino izdelkov so bile opredeljene osnovne varnostne zahteve, ki jih je treba izdelati, preden bo izdelek ali material na voljo za nakup na resničnem evropskem trgu.

Podjetniki zunaj EU, ki želijo predstaviti material za trženje na trgu Skupnosti, na primer iz Turčije, jim morajo omogočiti skladnost s predpisi EU in količinami glede kakovosti. Potrditev tega dejstva je njihova odgovornost.

Ustvarili so usklajene standarde, po katerih podjetniki vedo, katere bistvene zahteve je treba postaviti. Vendar pa ni treba uporabljati teh delov. Podjetnik lahko v posamični meri dokaže, da je njegov izdelek dodan v vožnjo na Trgu skupnosti.

Certifikat CE - izjava proizvajalca

Oznaka CE ni nič drugega kot izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje stroge zahteve svojih načel.Ima stran s simboli v izjavi proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika. Potrjuje, da se je izdelek pojavil v nasprotju z običajnimi zahtevami, ki jih vsebujejo posebne direktive. Zagotovo prisotne nekatere ali nekaj drugih direktiv.

Pravo Skupnosti določa domnevo skladnosti in skladnost z minimalnimi varnostnimi zahtevami za izdelek z oznako CE.

Certifikat CE se zbira na izdelku na odgovornost proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika. Torej je treba dokazati, da izdelek ustreza strogim zahtevam direktive. Za uvedbo tega dejstva se postopek ugotavljanja skladnosti preloži, po pozitivnem preverjanju pa se izda izjava o skladnosti. Postopki ugotavljanja skladnosti so lahko drugi, odvisno od tveganj, povezanih s črpanjem iz določenega izdelka. Čim širša je nevarnost za lastnino zaradi rezultata, tem kolikor več je, več postopkov mora doseči proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik. V posameznih primerih je koristno uporabiti zahteve približno desetine standardov Skupnosti.