Preverjanje nevarnosti po ara

Mass ExtremeMass Extreme - Napredna formula za mi¹ièno maso!

V mnogih industrijskih panogah obstaja veliko nevarnosti po¾ara. Tu govorimo ne le o delu goriva, energije, barve, ampak tudi o proizvodnji sladkorja ali moke. Snovi, ki jih lahko porabijo v smislu pare, plinov, tekoèin, vlaken ali aerosolov skupaj z zrakom ali z drugimi snovmi v logièni raztopini, lahko delujejo tudi kot eksplozivne snovi.

Zato je veliko dejanj praviènosti, katerih glavni cilj je prepreèiti po¾are. Govorim predvsem o zakonu ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 o minimalnih zahtevah za zaupanje in higieno dela, povezane s predlogom za eksplozivno ozraèje v ozadju. Namen tega pravnega akta je predvsem prepreèiti nastanek eksplozivnega ozraèja. Prav tako nosi toèko, ki prepreèuje v¾ig in omejuje eksplozijski uèinek.Eksplozijski sistemi, kar pomeni, da je celoten protieksplozijski sistem veliko elementov. Pri navajanju obveznosti v obravnavanem sistemu je treba posebej omeniti vsako od membran za razbremenitev eksplozije, sisteme eksplozije in metode izolacije eksplozije.Membrane so naprave, ki pomagajo industrijskim napravam. Njihova toèka je predvsem vrednost filtrov, mlinov, rezervoarjev, sorterjev, drobilnikov ali teh ciklonov.V nasprotju s tem pa sistemi za prepreèevanje eksplozije odpravljajo visoke pritiske v vrstnem redu eksplozije. Naèin du¹enja ka¾e najprej optièni in tlaèni senzor, krmilne plo¹èe, HRD cilindre in nerjaveèe ¹obe.Zaèetni izolacijski sistem je sistem, katerega primarna zasnova je predvsem zmanj¹anje uèinkov eksplozije. Govorimo o tak¹nih napravah, kot so protipovratni ventili, hitro delujoèi sorniki, eksplozijsko varni dimniki in hitri ventili.Upo¹tevati je treba, da so sistemi, odporni proti eksplozijam, pijaèa iz zdravstvenih in varnostnih zahtev.