Ozemljitev zdravja

Elektrostatična ozemljitev je elektrostatična ozemljitev, ki se uporablja pri transportu vseh vrst vnetljivih tekočin, praškov in plinov. Elektrostatična ozemljitev v največji možni meri zmanjšuje tveganje eksplozije ali vžiga različnih vrst gorljivih snovi na koncu iskre. Nenadzorovan izpust lahko vname mešanico tekočine in plina in isto eksplozijo.

Seveda je mogoče odpraviti nevarnost samovžiga in eksplozije. Da bi bilo mogoče transportirati dodatne konstrukcije, mora biti podobno ali nadzorovano odvajanje elektrostatičnih nabojev. Ta standard elektrostatične ozemljitve bo znatno zmanjšal tveganje eksplozije transportiranih gorljivih snovi. Ta standard ima preprosto ozemljitev iz ozemljitvenega priključka tudi iz kabla. Kabli, ki so uporabni za ozemljitev, imajo nizko električno upornost in zelo visoko odpornost na mehanske poškodbe. Seveda lahko uporabite bolj zapleten ozemljitveni sistem, ki ima zaščitni sistem, ki povzroči, da se izdelek transportira ali razdeli na mestu, kjer je bila zemlja pravilno priključena.Ste presenečeni, ko se začne ta prizemni žanr? Najpogosteje se uporabljajo pri nakladanju in razkladanju železniških in cestnih cistern, cistern, sodov, na primer procesnih komponent. Da bi ustvarili nevarnost eksplozije, prenaša in meša ter razpršuje ali črpa druge vrste vnetljivih snovi. V času motenj v vnetljivih bazah nastanejo električni naboji s stikom ali ločevanjem delcev. Kjer se pojavi elektrostatični naboj in nastane v okolju vnetljivih snovi, sledi nastanku nevarnosti. Osnovno načelo kakršne koli zaščite pred elektrostatično razelektritvijo je tako dobra sponka in pravilno izbran kabel, ki omogoča izvedbo električnega naboja na predmet ozemljitve.Pomembno je torej, da morajo terminali in kabli, ki so povezani z zemljo, izvajati zelo omejevalne smernice, ki so namenjene za testiranje. Trenutno najboljše rezultate dosežemo z modernimi tipi sistemskih ozemljitev.