Nakup druge blagajne olaj ava

V letu 2015 je bila obveznost uporabe blagajne obvezna. Skupaj z uredbo, podpisano 4. novembra 2014, se je poveèala skupina podjetnikov, ki morajo kupiti blagajno.Fiskalna blagajna, ne glede na maloprodajno posojilo, pridobi nove prodajalce v ¹oli dostave in prodaje storitev.

https://neoproduct.eu/si/jinx-repellent-magic-formula-ucinkovit-nacin-za-spremembo-usode-in-doseganje-srece/

Èe i¹èe dostavo, bodo morali od dana¹nje blagajne imeti dobavitelje parfuma in toaletne vode. Izdelki, ki se vrnejo na raven letala, niso vkljuèeni. Podjetja, ki prodajajo storitve, kot so dobava tekoèega plina, izdelki, ki se lahko uporabljajo na straneh motornih goriv ali njihovih dodatkov, polpriklopnikov, prikolic, delov motorja, tobaènih izdelkov, alkoholnih pijaè, radijske opreme, telefona, komunikacije, kamere ali Za uporabo blagajne so podobno potrebni tudi CD-ji in DVD-ji ter tudi kasete, magnetni trakovi, diskete. To velja tudi za ponudnike digitalnih in analognih podatkovnih nosilcev, ki so registrirani in neregistrirani.V primeru ponujanja storitev so se pojavile veliko veè kot v primeru dostave. Blagajna brez razloga na vrhu prodaje na drobno se zdaj uporablja poleg: popravil motornih vozil, motornih koles in mopedov (tudi popravila pnevmatik, koles, njihovega izvajanja, obnavljanja in obnavljanja, tehniènega pregleda in izku¹enj z vozilom, prevoza oseb in njihove roène prtljage s taksiji, nego zdravstvene storitve, ki jih nudijo zdravniki in zobozdravniki, kot tudi storitve frizerjev, kozmetièarjev in kozmetiènih storitev. Gostinske storitve, ki jih ponujajo stacionarne prodajalne (v sodobni sezoni in gostinstvo, moram imeti davèno blagajno brez smisla za prodajno omejitev. Zanimivo je, da so pravne storitve (npr. Storitve, ki jih predlaga odvetnik zaèele doseèi zadnjo skupino, razen storitev, ki jih predlagajo notarji.Fiskalna blagajna, ne glede na maloprodajno posojilo, velja le za prodajo na drobno, z drugimi besedami, pri kateri se prodaja fiziènim ¾enskam, ki ne vodijo podjetja. Pri uspehu, ko so stranke le podjetja, institucije, prodajna mesta v zgoraj omenjenih razponu, ni treba imeti blagajne.Ne smemo pozabiti, da se uredba uporablja za vse zelo uvr¹èene, ne le nove davkoplaèevalce. Pri uspehu davkoplaèevalcev, ki niso bili dol¾ni registrirati prodaje preko blagajne, je treba v zaèetku leta 2015 kupiti fiskalno blagajno, ustvariti fiskalizacijo in jo prijaviti v naslovu. Misli¹, da sta bila zadnja dva meseca.