Film o telesni aktivnosti

Meso je ena najpomembnej¹ih sestavin v prehrani ljudi. Obvezno je za su¹eno meso in za pripravo razliènih mesnih jedi. Ko vsak dan uporabljamo veliko skupino, je vsekakor koristno uporabiti gastronomsko napravo, imenovano "volk", ali mlinèek za meso. Nato je èlove¹ki instrument za mletje nezmrznjenega mesa.

Stroj ima ¹tevilne za¹èite, katerih vodenje je ohranjanje varnosti med delom in varovanje zdravja ljudi. Torej ni nobene mo¾nosti, da bi katerikoli del mlinèka za meso prekrili z rjo, kar je za gosta smrtonosno. Vse komponente naprave, ki imajo dostop do izdelka, so izdelane iz nerjaveèega ali kislinsko odpornega. Strojni sklop vkljuèuje varjeno telo, pogon z menjalnikom in elektriènim pogonom, korito s koritom z vijaènim in rezalnim elementom ter nakladalno ko¹aro. Tak¹na oprema bo dobro delovala v restavracijah, menzah, tudi v drugih gostinskih obratih. Wolf mlin za mletje, ki ¾ivi tako v manj¹ih ali srednje velikih obratih za predelavo mesa kot tudi v podjetjih. Lahko ga uporabimo v gospodinjstvih, v katerih se oblikuje veliko mesnih izdelkov, ali pa mleto meso za veèerjo. Mlinèek za meso bo deloval v agroturistiènih poljih, kjer je bil prikazan na na¹ih izdelkih. Kot v sodobnih domovih, kjer se ¾ivali hranijo za domaèo uporabo. Kaj povzroèa, da pogosto meljete velike kolièine mesa, ¹e posebej z veèjo vsoto dru¾ine. Zahvaljujoè napravi & nbsp; ki je & nbsp; volèji mlinèek za meso, bogat z vsakdanjim in ¾ivahnim naèinom mletja mesa, varèuje podnebje in pripravljenost. Uporaba tradicionalne britve povzroèa fizièno napetost, ker zahteva energijo. Poleg tega je te¾ko in trajno orodje, ki deluje brez prekinitev ¾e veè let. Poleg tega je volk pomembno jamstvo. Dodatna prednost je, da je zato stroj, ki je nagnjen k ohi¹ju èist, ker je njegov sestavek za mletje dodan, da se razstavi. Ta oprema tako izpolnjuje visoke standarde higienskega oddelka kot tudi varnost. Igra se uporablja ne samo v odliènem razredu, ampak tudi v odlièni izvedbi, saj lahko stalno ustvarja. Zahteva le nekaj ur majhnega pregleda in za¹èite.