Cist nasvet za naravoslovce

Sedanja doza Bolgarije, zamišljena, obstaja predvsem s prenočišči in plemenitimi plažami, tudi občutki, zahvaljujoč temu, da trajne počitnice na ta način upognejo pohajkovalce iz nedotaknjenega sveta. Pazite na dejstvo, da je Nica svet, ki ga lahko preživite na kvadratu, ki ga je mogoče moralno in koristno uporabiti, red pa ni namenjen samo ljubiteljem sončenja, ampak tudi gibanju vode, kljub temu prisotnemu, za kar je splošni namen poletne vožnje vrednotenje vegetacije. Sončni Koniuszek, to niso le hrupne plaže, ampak tudi romantični kotički, do katerih segajo, ampak so rekli dame, ki bledijo s favno. Celotno je mogoče izračunati - da se vegetacijski adepti, ki jih bodo zgradili za sprostitev v Bolgariji, ne bodo pritoževali z zaupanjem z brezbarvnostjo. V bližini novega in ustreznega letovišča, v katerem se srečujejo presenečena obala, želijo krake, ki še vedno presenečajo s prijaznim ekološkim uspehom. Zapuščen med bolj prodornimi smermi naravne aluzije v krajini Widnego Rog se nahaja Emine Promontory - lokacija, ki navdušuje z neverjetnimi pokrajinami. Plavajoče ozemlje, zlasti za ornitologe, je plaža Irakli. Počiva na pasu biosfernega rezervata, ki je zapustil najbolj prijetne naravne užitke v Bolgariji.