Blagajna aclas cobra

Remi BlostonRemi Bloston Remi Bloston Zaščita pred najhujšimi boleznimi srca in ožilja, ki ubijajo Poljake!

Vsi davkoplačevalci, ki morajo evidentirati prodajo izdelkov in pomoč s pomočjo blagajne, se dobro zavedajo, koliko podrobnih zahtev v oddelku, da je upravljavec zadevne opreme, mora biti tudi izpolnjeno. Pijača s takšnimi zahtevami je potrebna za občasni tehnični pregled blagajne. Iz česa izhaja in kdaj naj se izvaja? Katere lastnosti ima davčna blagajna in tehnični pregled? O tem spodaj.

V skladu z Zakonom o DDV morajo biti blagajne predmet rednih tehničnih pregledov. Po tem datumu se je ta trenutek podaljšal. Tak pregled se opravi s pomočjo ustrezne službe. Pred 1. decembrom 2008 so bili tehnični pregledi blagajn premaknjeni na letni rok. V primeru trenutno zavezujočih pravnih aktov bi morale biti blagajne na tehničnem pregledu vsake dve leti od davčne fiskalnosti ali od tega pregleda. Če uspe, ko davčni zavezanec ne poda takšne izjave, postane zanj sankcija. To med drugim vključuje podatke o naložitvi globe davčnemu zavezancu za davčni prekršek, ker se za kakovost neobveščanja blagajne za redni pregled šteje nepravilno vodenje knjig. Takšna utemeljitev izhaja iz tretjega odstavka 61. člena Kazenskega zakonika.Ali se pripravlja test, katerega odgovornost je opraviti tak pregled? Seveda gledanje trenutka v tem dejstvu gre za davkoplačevalce, ne na storitev. Lastnik blagajne novitus delio bi moral službo obvestiti o takšni potrebi na prihodnji datum inšpekcijskega pregleda. Po drugi strani pa blagajniški tehnik, skupaj s § 31 odst. 4 odločbe v zgodovini blagajne bi morale obvezni tehnični pregled blagajne opraviti v 5 dneh od obvestila.Davčni zavezanec mora omeniti tudi, da neupoštevanje roka za obvezni pregled blagajne povzroči potrebo po vračilu popusta s sedeža nakupa. Takšne kazni veljajo davkoplačevalci, ki v treh letih od začetka evidentiranja prodaje blaga / storitev niso ustanovili blagajne za tehnični pregled s strani dobre službe v sedanjem času.Če povzamemo, velja opozoriti, da je uporabnik odgovoren za izpolnitev roka za pregled.